JUBILEUM CLUB:
 
     

Heeft uw club een jubileum te vieren, bijvoorbeeld een 25 of 40 jarig bestaan, en wilt u een bijzondere activiteit voor uw club regelen, neem ook dan contact met ons op en in overleg met u regelt NVS-BRABANT een fantastische dag.

Alle activiteiten van NVS-BRABANT vinden plaats onder leiding van ervaren en/of gekwalificeerde trainers. NVS-BRABANT is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van letsel en/of verlies van eigendommen, voortvloeiend uit de door de voetbalschool geboden activiteiten.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met NVS-BRABANT e-mail info@nvs-brabant.nl of bel naar 06-30686768.